State Health Assurance Society (SHAS)

Partner Links

State Health Assurance Society (SHAS)

Jeevandayee Bhavan, 2nd Floor, Behind Poddar Hospital
ESIS Hospital Compound, Near Worli Naka, Ganpat Jadhav Marg
Mumbai - 400 018
Maharashtra
India
 
Telephone: +91 - 22 - 24999203, 24999204, 24999205
E-Mail: ceo@jeevandayee.gov.in
Website: www.jeevandayee.gov.in